online web builder

Klubb Bierkans koncept

En plats för personlig tillväxt.


Ungdomstiden är en period av intensiv utbildning då man förbereder sig för sitt framtida yrke, lär sig ta ansvar och påbörjar sitt liv i samhället. 
Klubb Bierkan vill bidra till ungdomarnas uppfostran genom att hjälpa dem utveckla tjänsteanda, optimism, arbetssamhet, uthållighet, etc, att motivera dem att studera och främja deras vänskap med jämnåriga. 

Klubb Bierkan är en ungdomsförening som bildades 1992 av några föräldrar och studenter som ville engagera sig för ungdomarnas utveckling. 
I Klubb Bierkan får medlemmarna möjlighet att förbättra sina studieresultat. De stärker sitt självförtroende och tar vara på sin fritid på ett förnuftigt sätt. Därigenom kompletteras den utbildning de får hemma och i skolan.

Bierkan är öppet för alla pojkar mellan 10 och 15 år, oavsett deras etniska bakgrund, kultur, hälsa eller religion. Verksamheten är indelad i två åldersgrupper: mellanstadiet och högstadiet. De enda kraven klubben ställer på sina medlemmar är att de skall försöka vara ärliga, pålitliga och hjälpsamma. De skall visa respekt och möta svårigheter med gott humör.

Medlemsavgiften är bara 500 kr per termin. Det kan betalas till Bierkans plusgiro (6394464-9). Klubb Bierkan är en ideell förening och behöver donationer för att genomföra sin verksamhet.

Klubb Bierkans utveckling beror på föräldrarna och deras engagemang. De är drivkraften bakom klubbledarnas arbete. Föräldrarna hjälper till i klubben både med aktiviteter för medlemmarna och med att anordna aktiviteter för andra föräldrar.

Vad erbjuder Klubb Bierkan?

Mobirise

Studiehjälp 

Ungdomarnas framtid beror till stor del på den inställning de har till sina studier. Alla ansträngingar för att skapa och främja deras studievanor är följaktligen oskattbara. Därför är en av klubbens målsättningar att motivera medlemmarna att studera.

Mobirise

Aktiviteter

Medlemmarna åker på läger utomlands och får möjlighet att lära sig nya språk, umgås med andra ungdomar, komma i kontakt med andra kulturer och öka sin förståelse för människor i andra länder. Vid aktiviteter för barn och ungdomar som Klubb Bierkan ansvarar för, följs Stockholms katolska stifts beredskapsplan mot sexuella övergrepp på barn och ungdomar, läs här. För eventuella frågor eller synpunkter rörande detta, vänligen kontakta Chema Morales, chemamoralesdealava@gmail.com, 073-764 59 28

Mobirise

Personligt utveckling

All verksamhet i Klubb Bierkan syftar till att bidra till den intellektuella, allmänmänskliga och moraliska utveckling av ungdomarnas karaktär. Denna utbildning grundar sig på kristna värderingar. Klubben erbjuder även sina medlemmar möjligheten att fördjupa sig i den kristna tron. Denna andliga utbildning anförtros Opus Dei, en personalprelatur i katolska Kyrkan

Mobirise

Vänner

Vänner I Klubb Bierkan träffar man andra jämnåriga. Man har roligt och får många nya vänner. Man ställer upp för andra genom att exempelvis besöka ensamma människor eller genom att delta i sociala projekt. Klubben samarbetar med liknande klubbar i andra länder. Det ger medlemmarna möjlighet att skapa internationella kontakter.